Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt afsluiten verwerkersovereenkomsten makkelijk

16 november 2023

Vanaf deze zomer kunnen scholen kosteloos gebruik maken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten (DV) van Kennisnet. DV is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren.


Makkelijk voldoen aan AVG-verplichting

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat doe je door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. De Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt het makkelijker om aan deze AVG-verplichting te voldoen. Je krijgt de verwerkersovereenkomst aangeboden in één vast format en alle gegevens zijn al voor je ingevuld. Beoordelen en ondertekenen verloopt daarna via een vast proces.  Je hebt hierdoor als schoolbestuur altijd in beeld met welke leveranciers je via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. En welke je nog moet ondertekenen.

De dienst is op verzoek van de PO-Raad en VO-raad door Kennisnet ontwikkeld en in mei gelanceerd. Uit eerder onderzoek van de sectorraden en Kennisnet onder schoolbesturen bleek dat het proces rond het sluiten van verwerkersovereenkomsten veel gedoe geeft en tijd kost. Ook komt een verwerkersovereenkomst niet altijd bij de juiste, tekenbevoegde persoon terecht. De Dienst Verwerkersovereenkomsten biedt hiervoor de oplossing.

Ruim 600 schoolbesturen gingen je voor

Inmiddels maken al meer dan 600 schoolbesturen in het PO en VO gebruik van de dienst. En ruim 100 leveranciers zijn aangemeld. Hoe meer besturen en leveranciers meedoen hoe makkelijker het sluiten van verwerkersovereenkomsten wordt.
 

De Dienst Verwerkersovereenkomsten is onderdeel van het programma Digitaal Veilig Onderwijs
Om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden, zijn doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging van groot belang. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.