Digitaliseringsagenda gepresenteerd voor funderend onderwijs

26 maart 2019

Minister Arie Slob lanceerde op 21 maart 2019 samen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs. De digitaliseringsagenda is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet.

Een belangrijk speerpunt uit de digitaliseringsagenda zijn de technische randvoorwaarden. Minister Slob maakte op dezelfde dag in een Kamerbrief bekend bestaande financiële middelen in te zetten om bijvoorbeeld veilige en betaalbare internetvoorzieningen voor scholen te stimuleren. Eén van de andere speerpunten in de agenda is te zorgen dat leerlingen geletterd zijn. Ook moeten leraren digitaal vaardiger worden gemaakt, omdat het nieuwe curriculum dat van hen vraagt. Het innovatief vermogen van scholen moet worden versterkt om doordacht gebruik te kunnen maken van de kansen die digitalisering biedt. Tot slot komt er meer aandacht voor de ethische vraagstukken rondom digitalisering van het onderwijs.

Nederland Digitaal

Het kabinet heeft afgelopen zomer de strategie ‘Nederland Digitaal’ vastgesteld. Hiermee wil het kabinet op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten. Deze zomer zal het kabinet de tweede editie van de Digitaliseringsstrategie naar de Kamer sturen. Daarin zal staan wat de overheid in samenwerking met alle betrokkenen doet om de ambitie van een vooruitstrevende digitale economie en samenleving waar te maken.