SIVON sluit leden dit jaar aan op dienst externe connectiviteit

22 maart 2019

De coöperatieve vereniging SIVON en Stichting Kennisnet ontvangen vanaf dit schooljaar subsidie om de dienst externe connectiviteit voor het funderend onderwijs te ontwikkelen. Dat maakte minister Slob op 21 maart 2019 bekend in de Kamerbrief digitalisering in het funderend onderwijs.

Word lid van coöperatie Sivon
In de tweede helft van 2019 zullen de eerste besturen worden aangesloten op de dienst externe connectiviteit. Omdat het op orde hebben van technische randvoorwaarden een vereiste is voor goed en veilig onderwijs op maat, roept de VO-raad zijn leden op lid te worden van SIVON via www.sivon.nl. Naast de mogelijkheid om lid te worden van SIVON is er ook meer informatie te verkrijgen over de dienst externe connectiviteit en andere diensten van SIVON, zoals de functionaris gegevensbescherming-as-a-service.

De benodigde financiering voor de dienst wordt vrijgemaakt nadat de ledenvergaderingen van beide sectorraden daartoe hebben besloten in 2018. Met de financiering kan SIVON snelle, veilige, schaalbare en daarmee toekomstvaste internetverbindingen realiseren voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs.

De financiering voor de dienst externe connectiviteit wordt vrijgemaakt uit de eigen sectormiddelen, namelijk de prestatieboxen, die zijn opgehoogd uit een onvoorziene structurele meevaller voor OCW. Beide sectoren maken jaarlijks ieder 3,5 miljoen euro vrij voor een periode van maximaal vijf jaar. Ook wanneer de prestatieboxen gedurende de subsidieperiode ophouden te bestaan en voor een ander doel worden ingezet, zullen de voor SIVON beschikbaar gestelde middelen behouden blijven.

Met de dienst externe connectiviteit krijgen deelnemende besturen een betrouwbare en veilige internetverbinding tot aan de voordeur. Het aanbod van SIVON en Kennisnet combineert verschillende onderdelen tot één dienst die momenteel niet als zodanig is af te nemen in de markt. De komende maanden worden gebruikt om de dienst op te zetten. SIVON zet aanbestedingen in de markt voor onderdelen van de dienst externe connectiviteit. Stichting Kennisnet organiseert centrale voorzieningen zoals collectieve beveiligingsdiensten. Deze leiden voor individuele besturen tot hoge kosten, maar zijn nodig voor de veiligheid en betrouwbaarheid van verbindingen.