Direct effecten meten van Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

21 april 2022

De Tweede Kamer wil niet wachten tot 2026 met het evalueren van de wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'. Dat bleek tijdens het zogeheten tweeminutendebat over de wet op 14 april.

Kamerleden uitten hun zorgen over de wet en willen nu al de effecten van de wet monitoren en ingrijpen als dat nodig is. Minister Wiersma geeft toe dat het verstandig is om op korte termijn op een aantal punten bij te sturen. Met een regeling die per 1 mei ingaat worden bijvoorbeeld beloningen voor het geven van ouderverklaringen verboden.

Door de VVD en D66 is een motie ingediend waarmee de regering verzocht wordt om ongewenste praktijken en effecten rond de oprichting van nieuwe scholen te onderzoeken en aan te pakken en jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de wet. Deze motie is aangenomen. Daarnaast is een motie van de SP aangenomen die de positie van het openbaar onderwijs inclusief de status van de garantiefunctie openbaar onderwijs expliciet meeneemt in de evaluatie van deze wet.

De VO-raad heeft eerder aangegeven kritisch te zijn op deze wet, omdat de ruimte voor nieuwe scholen niet ten koste mag gaan van de samenwerking die in onze ogen nodig is voor de gezamenlijke maatschappelijke opdracht om een kwalitatief en dekkend onderwijsaanbod in stand te houden. We zijn daarom positief over de toezegging om jaarlijks over de effecten van de wet te rapporteren en de mogelijkheid om ongewenste effecten aan te pakken.