Doetina van Kelle publiceert onderzoek naar regionale samenwerking

12 december 2020

Ledenadviseur krimp & regionale samenwerking Doetina van Kelle heeft op persoonlijke titel onderzoek gedaan naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het vo. Wat werkt belemmerend en wat juist bevorderend?

Het onderzoek belicht het perspectief van kleine schoolbesturen op bestuurlijke samenwerking in de eigen regio en doet aanbevelingen om deze samenwerking te ondersteunen en te bevorderen.

Luisteren naar bestuurders

Misschien wel de voornaamste aanbeveling is om goed naar de doelgroep op wie de verschillende beleidsmaatregelen gericht zijn te luisteren en dit zo open en onbevangen mogelijk te doen, zonder gelijk te willen adviseren.
Andere aanbevelingen zijn: om bestuurders in een regio niet alleen maar gezamenlijk als groep te benaderen over de gewenste samenwerking en om Raden van Toezicht bij dit vraagstuk als een vergelijkbare doelgroep als de bestuurders te zien en hen eveneens in een vroeg stadium volledig bij het onderwerp te betrekken.

Van Kelle is bestuursvoorzitter van Stichting Markland College in Noord-Brabant. De stichting heeft scholen in Oudenbosch en in Zevenbergen. 

Publieksversie 'Bestuurders aan het woord' (2020) inzien en lezen.