Doetina van Kelle treedt toe tot bestuur VO-raad

03 juni 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VO-raad op 3 juni is Doetina van Kelle benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de raad. Doetina is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Markland College te Oudenbosch. Zij volgt Alma van Bommel op die na jaren bestuurslidmaatschap terugtreedt.

Tijdens de ALV legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in coronatijd, stemden de leden in met het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en keurden zij het voorstel goed de VO-academie te continueren voor de periode 2022 – 2025.

Door middel van twee video’s werd tijdens de ledenvergadering ook aandacht gevraagd voor de Code Goed Onderwijsbestuur en voor het belang van Collegiale Bestuurlijke Visitatie.