"Door het plusdocument ontdek ik wat ik leuk vind"

04 juli 2018

De feestelijke diploma-uitreiking in juli: veel leerlingen kijken er aan het einde van hun schooltijd reikhalzend naar uit. Op veel scholen ontvangen leerlingen naast hun diploma en cijferlijst een plusdocument: een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Hoe ervaren de leerlingen dat?

Het plusdocument kan een belangrijke en waardevolle aanvulling op de cijferlijst en het diploma zijn. In het sectorakkoord VO 2014-2017 is vastgelegd dat scholen aan alle leerlingen een plusdocument meegeven. Om dit te bereiken heeft de VO-raad vanaf 2015 de ontwikkeling aangejaagd. In nauw contact met een groot aantal scholen is deze ontwikkeling gestimuleerd en gevolgd.

Op het Christelijk Lyceum Veenendaal krijgen alle leerlingen een plusdocument mee aan het einde van hun schoolloopbaan. Wat vinden de leerlingen hiervan? Rebecca, Douwe en Anna vertellen over hun ervaring.

Bekijk de video:

Meer informatie

Voor meer informatie over brede vorming en het plusdocument:


Vragen? Mail naar maatwerk@vo-raad.nl.