Duidelijkheid over diploma-uitreikingen gevraagd

04 juni 2021

Veel scholen worstelen met de vraag hoe zij met inachtneming van de coronaregels een diploma-uitreiking kunnen organiseren. Omdat de maatregelen tot contactbeperking van het RIVM gelden is hier op dit moment geen ruimte voor. In ieder geval tot vrijdagavond 18 juni zal hier geen nieuws over komen.

Scholen worden geacht zich te concentreren op het geven van onderwijs aan de leerlingen en af te zien van activiteiten als oudergesprekken, studiedagen en vieringen. Verdere aanpassing hiervan wordt verwacht in stap 4 van het versoepelingsplan van het kabinet. Aanstaande vrijdag maakt het kabinet tijdens de persconferentie bekend wat de versoepelingen inhouden. De VO-raad dringt er bij het ministerie van OCW op aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat er de komende periode mogelijk is rond diploma-uitreikingen.

Dit staat er over diploma-uitreikingen in de Q&A protocol onderwijs en corona

Mag ik andere activiteiten dan onderwijs, fysiek organiseren?

Het generiek kader van het RIVM geldt nog steeds en betekent dat de aanvullende maatregelen t.a.v. contactbeperking in deze settings (stapsgewijze verdere openstelling van scholen) op dit moment niet los te laten.
Het betekent vooralsnog dat scholen zich dienen te concentreren op het geven van onderwijs aan de leerlingen. Activiteiten als teamvergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, vieringen, school- en klassenfeesten, diploma-uitreikingen**, introductie groep 8, en (buitenlandse) reizen en excursies worden niet of anders digitaal georganiseerd. Met het verder versoepelen van deze maatregelen wordt gewacht op mogelijke verdere versoepelingen in stap 4 van het stappenplan.