DUO-informatie aangepast voor uitvoering vangnetbepaling

07 maart 2024

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de bestanden voor de uitvoering van de 'vangnetbepaling gespecialiseerd onderwijs' herzien. De twee bestanden vervangen de eerdere bestanden van december 2023 en sluiten nu wél aan op de handreiking vangnetbepaling gespecialiseerd onderwijsscholen uit 2022.

De nieuwe informatie kan gebruikt worden voor de definitieve uitvoering volgens de handreiking voor kalenderjaren 2023 en 2024, waarbij dit voor 2023 mogelijk lastig is in verband met de afronding van het boekjaar en de verlate informatie. De gegevens over schooljaar 2021/2022 zijn relevant voor 2023 en de gegevens over schooljaar 2022/2023 zijn relevant voor 2024. De bestanden kunnen bij DUO worden ingezien bij MIJN DUO onder ‘Bekostigingsgegevens – Controleren bekostiging of Bekostigingsgegevens bekijken – Toename leerlingen na teldatum’.

De herziening is gebeurd in afstemming met de werkgroep die in april 2022 de handreiking heeft gepubliceerd. Dit is een werkgroep op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en bestaande uit de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo.