Edu-V zoekt deelnemers focusgroep marktverkenning digitale leermiddelen

29 februari 2024

De diverse werkgroepen binnen het programma Edu-V starten met een belangrijke fase: de marktverkenning op het gebied van het verwerven en gebruik van digitale leermiddelen, toetsen en examineren, evalueren van leervoortgang en -resultaten, en het combineren en arrangeren van leermateriaal. Deze marktverkenning is van cruciaal belang voor het identificeren van oplossingen die aansluiten bij de praktijkbehoeften en het maken van effectieve afspraken.

Voor deze marktverkenning is Edu-V in de periode maart-april op zoek naar deelnemers die werken bij scholen met diverse achtergronden en expertise op het gebied van digitale leermiddelen. Edu-V is op zoek naar enthousiaste deelnemers die bereid zijn om deel te nemen aan individuele (online) interviews. Inclusief voorbereiding neemt dit zo’n 1,5 uur in beslag.

Over het programma Edu-V

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik kunnen maken van digitale toepassingen om goed, toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden.