Eerste Kamer akkoord met wet pseudonimisering leerlinggevens

30 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 is het wetsvoorstel Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer als hamerstuk afgedaan. Nu het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is, wordt het in 2018 mogelijk om binnen het onderwijs te gaan werken met een pseudoniem. In het project de Nummervoorziening gaan scholen, educatieve uitgeverijen en distributeurs het pseudoniem testen.

Borgen privacy en beperken risico

Voor scholen, educatieve uitgeverijen en distributeurs wordt het mogelijk om een pseudoniem te gebruiken. Dit pseudoniem maakt het voor scholen mogelijk om inzicht te hebben in de voortgang van de leerlingen en daarbij maar een beperkt aantal gegevens uit te hoeven wisselen met leveranciers. Op deze manier wordt de privacy van de leerling geborgd en de risico’s, bij bijvoorbeeld een datalek, voor de school beperkt.

Project Nummervoorziening

De aanleiding voor het starten van het project Nummervoorziening waren de problemen met toegang tot digitaal lesmateriaal aan het begin van dit schooljaar. Momenteel is KPMG bezig met de evaluatie van de start van het schooljaar 2017-2018 en op basis van die bevindingen wordt gekeken op welke manier de Nummervoorziening in het vo kan worden geïmplementeerd. De VO-raad vindt het belangrijk dat de Nummervoorziening zorgvuldig en gecontroleerd wordt geïmplementeerd, zodat processen als de start van een schooljaar niet worden verstoord. Door middel van gecontroleerde pilots, waar de conclusies van de evaluatie een belangrijke rol spelen, wordt voor het schooljaar 2018-2019 onderzocht of pseudonimisering bij enkele scholen, uitgeverijen en distributeurs mogelijk is.

Lees meer over de wet bij de Eerste Kamer