Tweede Kamer stemt in met wet Pseudonimiseren leerlinggegevens

11 oktober 2017

De Tweede Kamer stemde 10 oktober 2017 in met het wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens. Twee moties van Westerveld (GroenLinks) en Becker (VVD) zijn overgenomen. Een snelle behandeling van het wetsvoorstel is belangrijk om het pseudoniem begin 2018 uitgebreid met scholen, educatieve uitgeverijen en distributeurs te kunnen testen.

In het huidige wetsvoorstel zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de privacy van hun leerlingen. In het debat rees de vraag of scholen en medezeggenschapsraden in staat zijn om voldoende uitvoering te geven aan deze verantwoordelijkheid. Staatssecretaris Dekker wil dit bij scholen laten, wat de VO-raad ook voorstaat.

Door de overgenomen motie van GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld wordt de kamer jaarlijks geïnformeerd over de uitrol en het gebruik van het pseudoniem in het onderwijs.

Datalekken

Bente Becker van de VVD diende een (inmiddels overgenomen) motie in om met de VNG en sectororganisaties ook een privacyconvenant en de modelbewerkersovereenkomst af te sluiten zoals het onderwijs al afsloot met uitgeverijen, distributeurs van leermiddelen en digitale dienstverleners in het onderwijs. Becker deed dit na de recente datalekken bij gemeenten in het aanbesteden van het leerlingenvervoer waarbij gevoelige gegevens van leerlingen op straat belandden. De VO-raad is bereid om de mogelijkheid van een dergelijk convenant te verkennen, waarbij het van belang is dat er geen wildgroei aan convenanten ontstaat.

Minder leerlinggegevens delen met leveranciers

Met de invoering van deze wet wordt het mogelijk om als school en educatieve leveranciers gebruik te maken van een pseudoniem. Dit pseudoniem maakt het voor scholen mogelijk om inzicht te houden in de voortgang van de leerlingen maar daarbij maar een beperkt aantal gegevens uit te hoeven wisselen met leveranciers. Op deze manier wordt de privacy van de leerling geborgd en de risico’s voor de school beperkt. De invoering van het pseudoniem binnen het onderwijs wordt opgepakt binnen het project: De Nummervoorziening.

Problemen digitaal lesmateriaal en de implementatie van de nummervoorziening

Als de wet is aangenomen dan kan het gebruik van het pseudoniem in de educatieve keten worden getest. Daarnaast worden de problemen met de toegang tot het digitale lesmateriaal uitgebreid geëvalueerd. Mocht uit de testen of evaluatie blijken dat de implementatie van de Nummervoorziening in 2018 niet goed uitvoerbaar is dan moet het implementatieplan opnieuw worden bekeken. Gezien de huidige problemen met het digitale lesmateriaal vindt de VO-raad het belangrijk dat de implementatie haalbaar en uitvoerbaar is voor zowel scholen als leveranciers. Werken aan het verbeteren van de privacy is belangrijk maar het mag het onderwijs niet stil leggen.