Eerste Kamer laat doelmatigheidskorting nog niet los

08 maart 2018

De fracties van PvdA, PVV, SP, GroenLinks en OSF in de Eerste Kamer hebben opnieuw minister van Financiën Wopke Hoekstra verzocht om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht of ongedaan gemaakt.

De leden verzoeken de minister per brief alsnog uitvoering te geven aan de motie-Postema c.s., waarbij tevens wordt aangegeven welke opties zijn onderzocht en welke mogelijkheden de minister de komende jaren ziet om genoemde doelmatigheidskorting te verlagen en bij voorkeur ongedaan te maken.

Als de korting gehandhaaft blijft, willen de senatoren dat het kabinet verduidelijkt hoe de korting zicht verhoudt tot de extra investeringen en per sector te specificeren wat de impact is op het primaire proces en de met de investeringen beoogde kwaliteitsverbeteringen.