Eerste scholen kunnen met MYRA aan de slag met ICT-bekwaamheid

24 oktober 2023

De eerste resultaten van de monitor digitalisering funderend onderwijs MYRA zijn bekend. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die editie 2023 van de monitor hebben ingevuld, weten nu hoe zij ervoor staan op ICT-gebied en welke thema’s prioriteit verdienen. 

MYRA geeft schoolorganisaties breed inzicht in digitalisering, en is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het Kohnstamm Instituut heeft het onderzoek opgezet en uitgevoerd. Organisaties die meededen kregen een rapportage op maat over alle vier de hoofdthema’s van ICT binnen het onderwijs:

 • ICT-bekwaamheid en digitale geletterdheid
 • digitale leermiddelen
 • informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement
 • innovatie en ethiek
   

Eerste resultaten

Scholen waar voldoende animo voor deelname was, hebben een rapportage op maat gekregen. De resultaten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van alle deelnemende scholen per sector. Een greep uit de resultaten:

 • De meeste respondenten (bestuurders, schoolleiders, ict-verantwoordelijken en leraren) beoordelen hun digitale geletterdheid (DG) als goed. Negatieve uitschieter is kennis over AI, al neemt die wel toe.
 • 10 tot 30% van de respondenten zegt te werken met een leerlijn digitale geletterheid.
 • Deelnemende scholen maken veel gebruik van digitale leermiddelen, waaronder open leermateriaal en zelf ontwikkelde middelen. Van de leraren in het vo maakt 79% zelf leermiddelen (po: 40%). 16% van deze groep (po: 38%) deelt dit materiaal niet met collega’s.
 • Er zijn nog kansen om de informatiebeveiliging en het beheer van informatie in de school te verbeteren. Dit geldt ook voor de aandacht voor innovatie en ethiek op een school.
 • Bij een aanzienlijk deel van de vo-scholen ontbreekt een visie op de rol van ict in het onderwijs. Leraren en schoolleiders zitten bovendien niet op één lijn over de vraag of er een duidelijke visie is. Dit maakt het lastiger om goed doordacht de mogelijkheden van ict te benutten.

 

Prioriteiten

De rapportage die elke deelnemende school heeft ontvangen, levert de school een prioriteitenlijst op. Waardevol is daarbij dat het de verschillende perspectieven binnen school inzichtelijk maakt. Hoe een schoolbestuurder bijvoorbeeld de aandacht voor digitale geletterdheid beoordeelt, kan binnen een schoolbestuur behoorlijk verschillen van de perceptie van een ict-coördinator, schoolleider of een leraar. Die verschillen in perceptie zijn dan een mooie aanleiding om in school samen het gesprek aan te gaan met elkaar.

Meer weten of meedenken over de MYRA?

In december 2023 worden er webinars georganiseerd, waarin je als deelnemer van de MYRA 2023 meer informatie krijgt over het gebruiken van de rapportages. Als toekomstige deelnemer hoor je meer over hoe de MYRA het beste werkt voor jouw schoolorganisatie. Houd de agenda in de gaten voor updates. Ook vindt er een evaluatie plaats onder de deelnemers van MYRA 2023.

Instappen in 2024

De eerste meting is een nulmeting. Door MYRA vanaf nu elk jaar in te vullen, wordt zichtbaar welke ontwikkeling de school doormaakt. Hierdoor groeit MYRA uit tot structurele meetlat voor het ICT-beleid van de school. Met de resultaten kan een schoolorganisatie ook kijken in hoeverre beleid en praktijk op elkaar aansluiten. In 2024 kunnen schoolbesturen opnieuw meedoen met een geactualiseerde versie.

Wil je in 2024 meedoen aan MYRA? Laat het ons weten en we houden je op de hoogte.