Ervaringen pilot 'Recht op Maatwerk' gebundeld in online magazine: "Dit tij is niet meer te keren"

13 januari 2019

“De pilot heeft ons veel reuring en beweging opgeleverd. De trein is niet meer te stoppen.” “Wij hebben ontdekt dat als je een stap extra wilt zetten, het curriculum daar ruimte voor biedt.” En: “Grote winst bij ons: de secties, die steeds heel afwachtend waren, zijn door deze pilot enthousiast geworden door leerlingen die zelf aangeven dat ze sneller willen, dat ze meer willen.” Bovenstaande citaten zijn een greep uit de ervaringen van de scholen die in 2017-2018 in de pilot ‘Recht op Maatwerk’ ervaring opdeden met verschillende vormen van maatwerk. Alle ervaringen, opbrengsten en tips van de deelnemende scholen zijn nu gebundeld in een online magazine.

Eerder werden tijdens de afsluitende bijeenkomst van de pilot al posters gepresenteerd met daarop de opbrengsten en tips kort samengevat

Over de pilot
De pilot ‘Recht op Maatwerk’ komt voort uit de wens van steeds meer middelbare scholen om hun leerlingen onderwijs op maat te bieden, dat aansluit bij hun specifieke behoeften en talenten. Met de pilot wilden initiatiefnemers VO-raad, OCW en LAKS onderwijs op maat stimuleren en verkennen hoe een ‘recht op maatwerk’ in de praktijk kan worden vormgegeven, wat het leerlingen oplevert en waar scholen en leerlingen nog tegenaan lopen. Dit is gemonitord voor de 30 deelnemende scholen, die binnen de pilot ervaring opdeden met verschillende vormen van maatwerk. Leerlingen konden op deze scholen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau volgen, extra vakken volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken volgen op een vervolgopleiding.
 

Pilot krijgt vervolg

De pilot ‘Recht op Maatwerk’ krijgt in 2019 - en mogelijk ook in 2020 - een vervolg. Scholen die interesse hebben in dit vervolg, kunnen dat laten weten via maatwerk@vo-raad.nl.

Slotbijeenkomst

Lees ook het verslag van de slotbijeenkomst. Deze vond plaats op 29 november 2018 in Utrecht.