Europese Commissie maakt weg vrij voor verlaging btw-tarief digitale leermiddelen

02 oktober 2018

De Europese Commissie heeft op 2 oktober een politiek akkoord bereikt over het verlagen van het btw-tarief voor digitale publicaties (zoals e-books) van 21 naar 6%. De VO-raad is hier blij mee; dit maakt de weg vrij voor Nederland om de eigen wetgeving hierop aan te passen én om de verlaging dan ook voor digitale leermiddelen te laten gelden.

Europese plannen om het btw-tarief op e-publicaties te verlagen, werden tot nu toe geblokkeerd door Tsjechië. Nu hier op Europees niveau toch een akkoord over is bereikt, kan ook in Nederland het btw-tarief voor digitale publicaties naar 6% worden gebracht. Dit betekent echter niet automatisch dat ook het btw-tarief voor digitale leermiddelen wordt verlaagd, omdat de scope van de Nederlandse wetgeving breed genoeg moet zijn om ook te gelden voor deze leermiddelen. Digitale leermiddelen zijn namelijk niet per definitie een digitale uitgave van papier materiaal.

De VO-raad maakt zich al een aantal jaar hard voor verlaging van het btw-tarief op digitaal lesmateriaal en pleit er nu met kracht richting kabinet voor om de Nederlandse wetgeving zo aan te passen dat ook digitale leermiddelen onder het verlaagde btw-tarief gaan vallen. Om uitdagend en eigentijds onderwijs op maat te kunnen bieden, is het essentieel dat scholen voldoende van deze digitale leermiddelen kunnen aanschaffen. Het huidige hoge btw-tarief maakt het digitale lesmateriaal dusdanig duur, dat dit voor scholen zeer moeilijk haalbaar is. Scholen worden zo belemmerd in het realiseren van goed, toekomstbestendig onderwijs. 

Vervolg

Als eerste moet nu in Brussel tot wetgeving worden gekomen die geïmplementeerd kan worden. Daarna kan de Nederlandse wetgeving worden aangepast, en dienen de ministeries van OCW en Financiën te bekijken wat in Nederland onder ‘e-publicaties’ wordt verstaan. Het precieze tijdspad en verdere verloop is nog niet duidelijk. Zodra meer bekend is, zal de VO-raad hierover berichten.