Examenperiode vmbo bb, kb en gl van start

01 april 2019

Deze week starten de beroepsgerichte praktijkexamens voor vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en gemengde (gl) leerwegen, alsook de digitale centrale examens algemene vakken basis en kader.

Scholen mogen de afnames van de digitale centrale examens in vmbo bb en kb inplannen van 1 april tot en met 20 juni 2019. Voor de profielvak-cspe’s (centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken) voor bb, kb en gl loopt deze periode door tot 5 juli 2019. Binnen deze periode bepalen de scholen zelf de afnamemomenten. Ook regelt de school zelf de momenten van inhalen en herkansen; eveneens in deze periode.
 
De VO-raad wenst alle leerlingen die vanaf nu hun examens gaan afleggen, veel succes!

Cijfers

Dit jaar doen 112.663 vmbo-leerlingen centraal examen. Daarvan volgen bijna 19.000 vmbo'ers de basisberoepsgerichte leerweg, ruim 31.000 de leerweg kaderberoepsgericht en bijna 63.000 vmbo'ers de leerwegen gemengd en theoretisch.

In totaal doen circa 217.285 leerlingen dit jaar centraal examen. De centraal schriftelijke examens voor het havo en vwo beginnen op 9 mei. Ook vmbo’ers die geen digitale en/of praktijkexamens krijgen, beginnen dan met de centrale examens.

Zie voor meer informatie over het centraal examen 2019 de persmap van het CvTE