Extra maatregelen eindexamen 2022: duimregeling en beroepsgericht profielvak vmbo geheel als schoolexamen

26 januari 2022

Ook in dit examenjaar kunnen leerlingen gebruikmaken van een duimregeling. Dit heeft minister Wiersma op 24 januari bekendgemaakt in een brief aan de Tweede KamerDaarnaast gaat de minister mee in het pleidooi van de VO-raad om het beroepsgerichte profielvak in het vmbo ook dit schooljaar volledig af te sluiten met een schoolexamen. Dit zegde hij toe in het debat van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van 26 januari over het examen 2022.

Duimregeling 

Concreet betekent de invoering van de duimregeling dat diplomakandidaten die dat nodig hebben om te slagen, het resultaat van één vak niet mee hoeven te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling (bijvoorbeeld bij de toepassing van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst. Daarmee lijkt de regeling voor het examen 2022 in grote lijnen overeen te komen met de regeling in 2021.

Tijdens het debat op 26 januari over alle examenmaatregelen (zie ook het bericht van 17 december) werd duidelijk dat de Kamer het besluit over de duimregeling steunt.  

Gezien de onvoorspelbaarheid van het virus en de gevolgen die het heeft voor de examenleerlingen - die gedurende een belangrijk deel van hun middelbare schooltijd door de coronapandemie zijn geraakt - heeft de VO-raad, ondanks de nadelen die eraan kleven, begrip voor dit besluit.

Afsluiting beroepsgericht profielvak

In aanloop naar het Kamerdebat heeft de VO-raad in een brief ervoor gepleit om als extra aanvullende maatregel het beroepsgerichte profielvak in het vmbo - net als vorig jaar - ook dit schooljaar volledig af te sluiten met een schoolexamen. De VO-raad benadrukte daarmee de oproep die de Stichting Platforms Vmbo heeft gedaan. Leerlingen kunnen zo - in deze tijd van lesuitval en vertragingen - hun onderwijstijd in het resterende deel van het schooljaar optimaal benutten om zich het profielvak eigen te maken. 

De minister heeft deze extra aanvullende maatregel tijdens het debat toegezegd. Hij riep scholen in navolging van de VO-raad op om de centraal ontwikkelde examens - die beschikbaar worden gesteld - in te zetten voor het schoolexamen. 

Nadere informatie

De minister zal nog een brief sturen met informatie voor de sector over de duimregeling en het besluit over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak vmbo. Ook wordt het servicedocument met informatie over alle examenmaatregelen 2022 binnenkort geactualiseerd.