Extra menskracht voor NPO via platform ‘StudentinzetopSchool’

13 juli 2021

Scholen die behoefte hebben aan extra menskracht in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, kunnen hiervoor een beroep doen op het platform StudentinzetopSchool. Dit platform matcht scholen aan studenten, die les kunnen geven aan kleine groepen leerlingen (fysiek of online) en een-op-een begeleiding kunnen bieden op vakinhoud. De studenten kunnen zo uitvoering helpen geven aan de NPO-plannen van de school en ontlasten de docenten, die meer tijd en ruimte overhouden voor andere (NPO-)taken.

De VO-raad adviseert scholen het initiatief ‘StudentinzetopSchool’ in te zetten, als het niet lukt om intern voldoende menskracht vrij te maken voor de uitvoering van het NPO.  

 

Over het platform 

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van diverse non profit-initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen. Het gaat om hulp voor alle vakken, online en offline, door heel Nederland en altijd voor dezelfde prijs. De scholen geven aan op welke vakken voor hun leerling ondersteuning nodig is en de initiatieven op het platform verzorgen de matching. 

Elk initiatief is gekoppeld aan een lerarenopleiding en de studenten krijgen een door die lerarenopleiding verzorgde cursus over de begeleiding van leerlingen. Er is vanzelfsprekend nauw contact tussen de vakleraren en studenten die voor een school worden ingezet.

Belangrijke bijvangst van dit project is dat al deze studenten in aanraking komen met het onderwijs. Zij ervaren direct hoe mooi en belangrijk het is om daadwerkelijk leerlingen (en leraren) te ondersteunen. Met dit initiatief worden studenten enthousiast gemaakt voor het leraarschap.

Het initiatief wordt gesteund door VSNU, Vereniging Hogescholen, LAKS en VO-raad.

Inzet examenperiode

StudentinzetopSchool begon in de coronaperiode als een landelijke samenwerking van initiatieven, en richtte zich eerst met name op het helpen voorbereiden van leerlingen bij hun examens. In totaal hebben 486 studenten afgelopen jaar vanuit het platform op zo’n 100 scholen ruim 1600 examenkandidaten ondersteund. 
 
Uit de leerlingevaluatie kwam hierbij naar voren dat 90% van de leerlingen tevreden is over de kwaliteit van deze ondersteuning; 85% geeft aan hierdoor ook daadwerkelijk vooruitgang te hebben geboekt. Daarnaast geeft een ruime meerderheid van de studenten aan dat ze door het geven van de leerlingenondersteuning een beter beeld hebben gekregen van werken in het onderwijs. 25% van de studenten overweegt om een educatieve minor of lerarenopleiding te gaan volgen. 
 

Voorbeeld inzet Studenten Helpen Scholieren
Op de website van Voortgezet Leren vertellen Schoolleider Ferry Brokers van De Breul en Ralph Meulenbroeks van de Universiteit Utrecht over hoe zij gebruikmaken van ‘Studenten Helpen Scholieren’ (SHS), een van de initiatieven die vallen onder StudentinzetopSchool. SHS wil als sociale onderneming bijles voor alle leerlingen beschikbaar maken. Lees het voorbeeld