Hoe extra menskracht voor het NPO te vinden?

14 juli 2021

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) doet de komende twee jaar een groot beroep op het onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. We zullen er als sector - ook gezien het lerarentekort en de al hoge werkdruk - alles aan moeten doen om extra menskracht aan te trekken die het bestaande onderwijspersoneel kan helpen bij het uitvoeren van de plannen en hen werk uit handen kan nemen. De VO-raad wil in dit kader nogmaals wijzen op het beschikbare ondersteuningsaanbod voor scholen in deze.

Bij het aantrekken van extra menskracht kan het gaat om extra leraren, maar ook om bijvoorbeeld klassenassistenten, trainees, oud-docenten, zij-instromers, studenten, pedagogen en psychologen. Het NPO kan daarmee ook een stimulans zijn om geïnteresseerden de weg te laten vinden naar werken in het onderwijs

VOION heeft een overzicht gemaakt van uitgaves en praktijkverhalen rondom de inzet van extra menskracht. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. 


Specifiek wil de VO-raad wijzen op het advies van het Onderwijs-OMT ‘Waar vind je op korte termijn extra personeel?’ Hierin geeft het OMT een aantal handvatten om hier ruimte in te vinden, door bijvoorbeeld taakuitbreiding of taakverschuiving. Ook wordt de vraag beantwoord hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen van extra personeel profiteren en voorkomen dat scholen die het al moeilijk hebben hun leraren kwijtraken aan anderen. 

Subsidieregeling ‘Extra handen voor de klas’

De inzet van dit nieuwe personeel in de school vraagt ook om goede begeleiding  van deze groepen en aandacht voor het behoud van personeel. In dit kader verwijst de VO-raad naar de subsidieregeling  ‘Extra handen voor de klas’, die ook kan worden ingezet voor extra begeleidingscapaciteit.