FAQ en webinar bieden antwoord op meestgestelde vragen over nieuwe leerweg vmbo

10 mei 2021

Scholen die behoefte hebben aan meer informatie over de nieuwe leerweg vmbo, kunnen nu het webinar van 14 april jl. hierover terugkijken én de FAQ met de antwoorden op de meestgestelde vragen in dit webinar downloaden. Op 17 juni worden opnieuw webinars georganiseerd, dit keer specifiek over de concept-examenprogramma’s van de nieuwe leerweg. Hiermee wil Stichting Platforms VMBO voorzien in een bestaande vraag; uit een recent communicatieonderzoek blijkt dat veel scholen nog behoefte hebben aan concrete informatie over de nieuwe leerweg.

Stichting Platforms VMBO onderzocht in maart jl. hoe gl-/tl-teamleiders (van niet-pilot-scholen) geinformeerd willen worden worden over de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s binnen deze leerweg. Ook is gevraagd welke informatie ze nodig hebben om de implementatie van de nieuwe leerweg op de eigen school voor te bereiden. De uitkomsten zijn verwerkt in een infographic. Uit dit onderzoek komt naar voren dat vrijwel alle scholen bekend zijn met de nieuwe leerweg, maar dat er nog wel behoefte is aan concrete informatie over bijvoorbeeld verplichting voor alle gl/tl-scholen, het invoeringsjaar en een aantal programma’s. Stichting Platforms VMBO zal hierop inspelen bij de verdere communicatie over de nieuwe leerweg.

Webinar en FAQ beschikbaar

Op 14 april werd al een webinar georganiseerd om scholen te informeren over de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s tot nu toe. Scholen kunnen dit webinar hieronder terugkijken. Ook is een FAQ samengesteld met de antwoorden op de vragen die scholen hebben gesteld tijdens dit webinar.  


Nieuwe webinars over concept-examenprogramma's

Op 17 juni worden zes webinars georganiseerd over de concept-examenprogramma’s van de nieuwe leerweg. Deskundigen van SLO geven in deze webinars een toelichting bij de concept-examenprogramma’s van de licentievrije programma´s en vervolgens is er ruimte voor het stellen van vragen.