Funderend onderwijs vanaf 10 januari weer volledig open

02 januari 2022

De scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen na de kerstvakantie weer hun deuren openen voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet 3 januari 2022 besloten op basis van het OMT-advies over het onderwijs. De VO-raad is blij dat alle jongeren weer naar school kunnen; fysiek onderwijs is zowel voor de cognitieve als de mentale ontwikkeling van jongeren essentieel.

Regime

De voorwaarden voor deze opening zijn dezelfde zoals deze op 26 november door het kabinet zijn afgekondigd. Dat betekent onder andere dat leerlingen en medewerkers verplicht een mondkapje  dragen als zij zich door de school bewegen; in de klas mag het mondkapje af. Goed ventileren blijft belangrijk! Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. Ook komen ouders of verzorgers niet in de school, tenzij het echt niet anders kan en zijn fysieke open dagen niet mogelijk.

Verder blijft naleving van de hygiënemaatregelen en voldoende frisse lucht van groot belang om het aantal besmettingen te beperken. Deze en andere voorwaarden staan beschreven in het protocol van de sociale partners van 10 januari. Het kabinetsbesluit van 3 januari betekent dat er nu vooralsnog geen aanpassingen nodig zijn van het bestaande protocol. Vrijdag 14 januari maakt het kabinet – op basis van een nieuw OMT-advies - een nieuwe afweging.