Geen uitzonderingen bij nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage

23 juni 2021

Op 17 juni vond een zogeheten tweeminutendebat plaats over de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wet - waarin is vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school - was al aangenomen en treedt in werking per 1 augustus 2021. Toch was nog een debat aangevraagd, waarbij moties zijn ingediend. Op 22 juni vonden de stemmingen plaats.

Zo waren er nog vragen over een amendement van D66, waardoor eerder leek alsof er een uitzondering voor profielscholen kwam op de wet. Hierover werd echter geen motie ingediend: Het blijft zo dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geen gevolgen mag hebben voor het wel of niet deel kunnen nemen aan activiteiten. Wel is een motie ingediend en aangenomen om bij de evaluatie van de wet apart aandacht te besteden aan de effecten op de ouderbijdragen bij de profielscholen en de gevolgen voor de instandhouding van het specifieke onderwijsaanbod van deze scholen. 

Daarnaast is een motie van de PvdA aangenomen over het landelijk stellen van een maximale hoogte aan de ouderbijdragen. Demissionair minister Slob ontraadde deze motie, omdat de nieuwe wet de problematiek moet ondervangen en hij hier eerst mee aan de slag wil. Bovendien is het lastig te bepalen wat een maximale hoogte moet zijn, aldus Slob. 

Ook uitte de Kamer zorgen over de signalen die zij krijgen dat scholen minder activiteiten aan gaan bieden als gevolg van deze nieuwe wet. De minister is gevraagd om met scholen in gesprek te gaan hierover. Ook de VO-raad krijgt signalen dat er bijvoorbeeld minder schoolreizen op de planning staan voor komend jaar, omdat men vreest te weinig inkomsten te krijgen uit de ouderbijdragen, omdat deze nu ook vrijwillig zijn voor activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Op de themapagina 'Vrijwillige ouderbijdrage' delen wij enkele voorbeelden van hoe scholen hier mee om kunnen gaan.  Ook vindt u hier veelgestelde vragen en antwoorden over (het uitvoering geven aan) de nieuwe wet.