Geen zekerheid uitzondering voor profielscholen bij nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage

17 december 2020

Eerder dit jaar stemde naast de Tweede Kamer ook de Eerste kamer in met een wetsvoorstel waarmee wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. December 2020 werd duidelijk dat de Wet vrijwillige ouderbijdrage in werking treedt op 1 augustus 2021.

Met een amendement van Van Meenen van D66 is er daarnaast in de wet een uitzondering opgenomen voor scholen die langdurige extra-curriculaire activiteiten aanbieden, de zogenaamde profielscholen. De achterliggende gedachte van Van Meenen was aanvankelijk dat profielscholen die zijn aangesloten bij een overkoepelend verband bij de vrijwillige ouderbijdrage een onderscheid kunnen maken tussen ouders die niet willen en niet kunnen betalen. Dit mits er een goede regeling is voor ouders die niet kunnen betalen. Op basis van de huidige wettekst kan dit onderscheid echter niet worden gemaakt. De uitzondering voor profielscholen maakt het alleen mogelijk om binnen een verband van scholen een regeling te treffen voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. De kans is hiermee wezenlijk aanwezig dat er geen uitzondering voor profielscholen volgt. Wij zijn hierover in gesprek. Ook in de Kamer zijn hierover vragen. Er is dus nog geen duidelijkheid.

Op korte termijn publiceert OCW hierover een informatiefolder. Zodra deze er is, informeren wij u hierover.