Geen uitzonderingspositie meer voor scholen bij inbraakbeveiliging

13 april 2023

Sinds 1 april 2023 moeten scholen en universiteiten dezelfde maatregelen treffen als bedrijven om hun risico’s te verzekeren. Dit is een gevolg van de verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 versie 2023. Door het vervallen van de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen vervalt de uitzondering die onderwijsinstellingen tot nu hadden.

De Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen is geschrapt omdat scholen en universiteiten traditionele leermiddelen steeds meer (hebben) vervangen voor digitale leermiddelen. In vrijwel alle klassen hangen digiborden of beamers en liggen er laptops. Veel van deze digitale hulpmiddelen zijn ook buiten schooltijd nog in de gebouwen aanwezig. Daarmee worden onderwijsinstellingen steeds aantrekkelijker voor inbraak.

Beveiligingscertificaat

Wanneer de school of universiteit in het verleden is beveiligd volgens de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, dan zal er vaak een (BORG-)beveiligingscertificaat zijn afgegeven. Bij jaarlijks onderhoud heeft zo’n certificaat een geldigheidsduur van vijf jaar. In dat geval kunnen er aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn om een nieuw beveiligingscertificaat te krijgen.

Eisen van inbraakbeveiliging

Elke onderwijsinstelling doet er verstandig aan om bij het verlopen van het beveiligingscertificaat contact op te nemen met de eigen verzekeraar. De verzekeraar zal aangeven wat de eisen zijn om het inbraakrisico te kunnen blijven verzekeren. Op basis daarvan kan de onderwijsinstelling samen met een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf of VEB-bedrijf aanvullende maatregelen treffen voor zover die nodig zijn. BORG-beveiligingsbedrijven zijn gespecialiseerd in bouwkundige beveiliging (BORG-B), elektronische beveiliging (BORG-E) of beiden. Voor goede inbraakbeveiliging is een combinatie van bouwkundige en elektronische maatregelen nodig. De afgelopen jaren hebben veel instellingen hun beveiliging al naar een niveau gebracht dat aansluit bij het toegenomen inbraakrisico.

Risicoklasse berekenen

De risicoklasse van een bedrijfspand of instelling is eenvoudig te berekenen met de online VRKI-tool. Bij iedere risicoklasse horen beveiligingsmaatregelen. De VRKI is een instrument van het Verbond van Verzekeraars.