Geleerde lessen leerlabs Sterk Beroepsonderwijs

09 maart 2023

In 2022 hebben 12 leerlabs gewerkt aan doorlopende leerroutes vmbo-mbo en/of de samenwerking tussen vmbo en mbo. Sterk Beroepsonderwijs publiceert over de geleerde lessen een digizine en organiseert een webinar op 13 maart.

Twaalf leerlabs

Ruim een jaar geleden zijn twaalf leerlabs aan de slag gegaan met de samenwerking tussen vmbo en mbo en het verbeteren van de aansluiting tussen beide onderwijssoorten. Het doel was om een soepele of zelfs naadloze overgang naar vervolgonderwijs in te richten. De leerlabs zijn begeleid door Wilma Roijackers, projectleider Leerlabs Sterk Beroepsonderwijs.

Digizine

Esther Klaster (Common Eye) sprak met alle leerlabs en tekende hun verhalen op in het nieuwe digizine Sterk Beroepsonderwijs. Hierin staan tien interviewartikelen waarin lessen worden gedeeld. In een rode-draad-artikel zijn de praktijkervaringen samengevat en vertaald naar inzichtelijke modellen en conceptuele kapstokken. Op deze manier kunnen ook andere regio's waarin vmbo en mbo samenwerken aan doorlopende leerlijnen ervan leren.

Sterk Beroepsonderwijs

Via het programma Sterk Beroepsonderwijs werken het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief. Sterk Beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo in elke regio.

Webinar op 13 maart

Op maandag 13 maart organiseert Sterk Beroepsonderwijs een webinar over de opbrengsten van de leerlabs. In het webinar zullen Wilma Roijackers en Esther Klaster hun bevindingen delen en is er ruimte voor vragen.