Gpl flink omhoog, prijsbijstelling 1,96%

15 juli 2021

De gemiddelde personeelslast (gpl) stijgt dit jaar met 6,13%, de prijsbijstelling bedraagt 1,96%. Dit blijkt uit de bekostigingsregeling die het ministerie van OCW onlangs heeft gepubliceerd.

De stijging van de gpl wordt vooral veroorzaakt door de overheveling van het grootste deel van het budget van de prestatiebox naar de gpl. De reguliere loonbijstelling bedraagt 2,47%.

Vanwege deze nieuwe bekostigingsregeling is er nu ook een nieuw overzicht financiële mutaties beschikbaar.