Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU

09 april 2020

Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen. Doel is om alle leerlingen die vanwege het coronavirus gedurende langere tijd geen fysiek onderwijs kunnen volgen, te ondersteunen en enthousiasmeren met een interessant inhoudelijk aanbod.

Het gaat hierbij om een selectie van online modules van bijvoorbeeld pre-university en andere aansluitingsprogramma’s en summer schools. Het aanbod is vrij toegankelijk voor iedereen en richt zich op alle studierichtingen. 

Het aanbod wordt gerealiseerd onder de vlag van de VSNU; dit gebeurt samen met Wetenschapsknooppunten van de universiteiten, het VSNU Netwerk Aansluiting vwo-wo en de Universiteit van Nederland.

Een selectie van het aanbod voor het vo:

Het aanbod wordt nog verder aangevuld. Zie voor het meest actuele, volledige aanbod de website van de VSNU

Dit initiatief loopt af wanneer de onderwijssituatie weer wordt genormaliseerd.