19 maart 2020

Scholen zijn vanaf het moment dat bekend werd dat zij hun deuren moesten sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus, hard aan de slag om voor hun leerlingen onderwijs op afstand te organiseren. Deze pagina gidst u door het grote aanbod van dit moment en ook vindt u hier een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema.

Voor het vinden en delen van informatie en tips voor bestuurders, schoolleiders en leraren verwijzen we naar de volgende kanalen: 

  • Via de website Lesopafstand.nl wordt beschikbare kennis vanuit Kennisnet en Wikiwijs gedeeld. Hier vindt u tips, tools en good practices. Ook leest u hier welke ondersteuning leveranciers en andere partijen nu bieden en hoe u als school om kunt gaan met het grote aanbod van dit moment.   


Gespreksvragen 'In gesprek over leren op afstand'
De ervaringen die de afgelopen weken zijn opgedaan met afstandsonderwijs kunnen ook een waardevolle bron zijn bij de verdere vormgeving van het onderwijs in de toekomst. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders en/of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Educatieve uitgeverijen, leveranciers en distributeurs hebben bekend gemaakt dat zij digitaal lesmateriaal kosteloos beschikbaar gaan stellen, om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholen en mbo-instellingen worden door de leveranciers geïnformeerd hoe ze hiervan gebruik kunnen maken. Lees meer op Rijksoverheid.nl. En zie daarnaast de FAQ over het gratis digitale aanbod op Lesopafstand.nl. 

Ook gratis en vrij toegankelijk digitaal leermateriaal via VO-content
Scholen kunnen daarnaast kosteloos en vrij gebruik maken van het open digitaal leermateriaal (Stercollecties) van VO-content. Dit lesmateriaal is beschikbaar voor 11 vakken en nagenoeg alle leerjaren (vmbo t/m vwo). De Stercollecties dekken de eindtermen en kerndoelen, zijn samengesteld door ervaren docenten en redacteuren en zijn getoetst aan het Meetinstrument Leermiddelen Kwaliteit van het Leermiddelen Adviescentrum.

Scholen die lid zijn van VO-content kunnen daarnaast gebruik maken van extra’s, zoals extra toetsen, docentenmateriaal en oefenprogramma’s. Het ledentarief voor nieuwe leden is tot 1 augustus 2020 verlaagd van 9 naar 3 euro per leerling.

Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU
Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen.

Privacy

Veel leveranciers van digitale leermiddelen bieden scholen nu tijdelijk gratis licenties aan, of een uitbreiding van de licenties. Snel handelen moet echter niet ten koste gaan van de privacy van leerlingen of de verplichtingen van het schoolbestuur om aan de AVG te voldoen. Lees meer in het artikel 'Privacy en informatiebeveiliging bij les op afstand: tips en aandachtspunten'

Videochats
Zie over het gebruik van Zoom het artikel van Kennisnet: ‘Zoom gebruiken? Kies een veiliger alternatief’.
 

Helpdesk VO

Bij vragen over bovenstaande en/of andere zaken rondom het coronavirus, kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met onze Helpdesk VO