Afstandsonderwijs organiseren

04 juni 2020

Ook nu de scholen weer (deels) open zijn, blijft afstandsonderwijs belangrijk. Deze pagina gidst u door het grote aanbod van dit moment en ook vindt u hier een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema.

Voor het vinden en delen van informatie en tips voor bestuurders, schoolleiders en leraren verwijzen we naar de volgende kanalen: 


Gespreksvragen 'In gesprek over leren op afstand'
De ervaringen die de afgelopen periode zijn opgedaan met afstandsonderwijs kunnen een waardevolle bron zijn bij de verdere vormgeving van het onderwijs in de toekomst. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders en/of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Educatieve uitgeverijen, leveranciers en distributeurs stellen tot het einde van het schooljaar digitaal lesmateriaal kosteloos beschikbaar, om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Lees meer op Rijksoverheid.nl. En zie daarnaast de informatie over het gratis digitale aanbod op Lesopafstand.nl. 

Nog onduidelijk is hoe het schooljaar 2020-2021 er als gevolg van de coronacrisis exact uit zal zien. Daarom raden uitgeverijen scholen aan zich bij de leermiddelenkeuze voor het komende schooljaar te richten op leermiddelen die meerdere gebruiksscenario’s – regulier klassikaal, onderwijs op afstand, of een combinatie daarvan – ondersteunen.

Ook gratis en vrij toegankelijk digitaal leermateriaal via VO-content
Scholen kunnen daarnaast kosteloos en vrij gebruik maken van het open digitaal leermateriaal (Stercollecties) van VO-content. Dit lesmateriaal is beschikbaar voor 11 vakken en nagenoeg alle leerjaren (vmbo t/m vwo). De Stercollecties dekken de eindtermen en kerndoelen, zijn samengesteld door ervaren docenten en redacteuren en zijn getoetst aan het Meetinstrument Leermiddelen Kwaliteit van het Leermiddelen Adviescentrum.

Scholen die lid zijn van VO-content kunnen daarnaast gebruik maken van extra’s, zoals extra toetsen, docentenmateriaal en oefenprogramma’s. 

Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU
Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen.

Privacy

Veel leveranciers van digitale leermiddelen bieden scholen nu tijdelijk gratis licenties aan, of een uitbreiding van de licenties. Snel handelen moet echter niet ten koste gaan van de privacy van leerlingen of de verplichtingen van het schoolbestuur om aan de AVG te voldoen. Lees meer in het artikel 'Privacy en informatiebeveiliging bij les op afstand: tips en aandachtspunten'

Videochats
Zie over het gebruik van Zoom het artikel van Kennisnet: ‘Zoom gebruiken? Kies een veiliger alternatief’.
 

Helpdesk VO

Bij vragen over bovenstaande en/of andere zaken rondom het coronavirus, kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met onze Helpdesk VO