Handhaving rookverbod op schoolterreinen vanaf januari 2021

01 december 2020

Alle schoolterreinen moeten sinds 1 augustus 2020 rookvrij zijn. Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op het rookverbod op de schoolterreinen. Wat wordt er precies van scholen verwacht?


Scholen moeten een rookverbod instellen, het rookverbod aanduiden en het rookverbod handhaven.

 • Het rookverbod instellen
  Scholen moeten maatregelen nemen om te laten weten dat er 24/7 een rookverbod geldt. Dit kunt u doen door erover te communiceren, bijvoorbeeld in een school- of studiegids of in de huisregels. Ook moet alles van het terrein verwijderd worden dat aanspoort tot roken, zoals rookpalen, asbakken en rokershoeken.
   
 • Het rookverbod aanduiden
  Scholen zijn verplicht om het rookverbod aan te duiden. Hoe dat gebeurt, bepalen scholen zelf, zolang maar duidelijk is dat op het terrein niet mag worden gerookt. Borden of posters, die op verschillende plekken op het terrein zijn geplaatst, kunnen hierbij helpen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat het rookverbod op het gehele terrein geldt.
   
 • Het rookverbod handhaven
  Als iemand op uw schoolterrein rookt, dan bent u verplicht om die persoon daarop aan te spreken. U moet het rookverbod dus actief handhaven. Dit doet u alleen als de school open is, dus onder reguliere openingstijden, maar ook bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of bij verhuur van het gebouw.
   

Ondersteuning via website rookvrijschoolterrein.nl

Via de website rookvrijschoolterrein.nl kunnen scholen ondersteuning krijgen bij het rookvrij maken van hun schoolplein. U vindt hier onder andere een toolkit, stappenplan en voorbeeldbrieven voor ouders. U kunt hier ook terecht als u vragen heeft of goede voorbeelden wilt lezen.

Hoe gaat de NVWA toezicht houden?

Vanaf 1 januari 2021 start de NVWA met controles om na te gaan of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terreinen naleven. De eerste inspectie wordt vooraf aangekondigd. De inspecteur maakt een afspraak met degene die binnen de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor het rookbeleid. Tijdens de inspectie worden onder meer de volgende aspecten gecontroleerd:

 • Zijn er maatregelen getroffen die duidelijk maken dat er een rookverbod geldt, bijvoorbeeld aan de hand van fysieke en communicatieve maatregelen?
   
 • Is duidelijk zichtbaar dat er een rookverbod geldt op het terrein, bijvoorbeeld aangeduid via borden en tegels?
   
 • Zorgt de onderwijsinstelling ervoor dat het terrein rookvrij blijft? Met andere woorden, wordt er actief opgetreden als er wordt gerookt (rookverbod handhaven)? Wat is daarover afgesproken (beleid) en wat gebeurt er in de praktijk?
   

De inspecteur voert de inspectie uit binnen de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen voor covid-19. Als de inspecteur van de NVWA tijdens een inspectie constateert dat het rookverbod op het schoolterrein niet of onvoldoende is ingesteld, aangeduid of gehandhaafd is er sprake van een overtreding. Bij een eerste overtreding volgt een schriftelijke waarschuwing. Op een later moment (veelal binnen drie maanden) wordt een herinspectie uitgevoerd om te kijken of de overtreding is opgeheven. Bij een herhaalde overtreding legt de NVWA een bestuurlijke boete op, beginnend bij 600 euro. Wanneer een school daarna vaker in overtreding is, kan de hoogte van de boete oplopen tot 4.500 euro per overtreding. De interventie is gericht op de beheerder van het gebouw of de inrichting.

Meer informatie rookverbod scholen

De NVWA publiceert voor 1 januari 2021 het aangepaste interventiebeleid op hun website. Daarin staat hoe zij optreden tegen overtredingen van dit rookverbod. Bekijk voor meer informatie ook het informatieblad van het NVWA.