Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ beschikbaar

09 april 2020

Op veel scholen staan er gedurende de sluitingsperiode van de scholen ook schoolexamentoetsen gepland voor de voorexamenklassen. Aangezien deze schoolexamentoetsen niet op school afgenomen kunnen worden, heeft de afname in deze periode een ander karakter dan in voorgaande jaren. Scholen zijn genoodzaakt om kritisch naar de vastgestelde programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) van de voorexamenjaren te kijken. Zo nodig moeten schoolexamentoetsen worden verplaatst, geschrapt of aangepast worden op vorm en/of inhoud. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld, die de werkwijze beschrijft voor een school om het PTA van de huidige leerlingen in de voorexamenjaren aan te passen.

Dit betreft aanpassingen in hun PTA 2019-2020, maar ook de (her)inrichting van de PTA’s 2020-2021 en eventueel 2021-2022 (van leerlingen vwo). De samenhang tussen deze PTA’s is immers van groot belang.