Examens 2020

15 juni 2020

Door het vervallen van het centraal examen is examenjaar 2020 geen normaal jaar geweest. Op deze pagina is een overzicht van de gebeurtenissen en de ondersteunende documenten die de VO-raad heeft gepubliceerd te vinden.

Examenjaar 2020 in vogelvlucht

Op 31 maart 2020 kondigde minister Slob van OCW aan dat alle schoolgebouwen in Nederland tot na de meivakantie 2020 dicht gingen. Het onderwijs vond plaats op afstand. Eerder, op 17 maart had de minister in een brief aan de Tweede Kamer voor de leerlingen in de examenklassen een nadere uitwerking gepresenteerd. Op 24 maart heeft de minister - via een brief aan de Kamer - daaraan toegevoegd dat in het schooljaar 2019-2020 de centrale examens niet doorgaan. Leerlingen moesten in examenjaar 2020 op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma halen.

Scholen kregen de ruimte om tot 4 juni dit schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Het advies was om de schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand te organiseren of anders op school met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM, en om de tijd te nemen om de schoolexamens vorm te geven. Zo nodig kon het PTA worden aangepast voor de toetsen die gepland stonden in de periode van de schoolsluiting en daarna. De periode vanaf 5 juni tot en met de start van de zomervakantie in de regio konden scholen gebruiken voor de resultaatverbeteringstoetsen (rv-toetsen). Een nieuw verschijnsel waarmee leerlingen hun resultaten konden verbeteren.

Op 8 april stuurde het ministerie van OCW een brief aan de Tweede Kamer met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen aflegden. Op 15 mei is vervolgens de slaag-zakregeling bekendgemaakt met een aanvulling op het servicedocument.
 

Ondersteunende documenten Examenjaar 2020 


Ondersteunende documenten voorexamenjaren