Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ beschikbaar

13 augustus 2020

De VO-raad heeft in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet.

De handreiking bevat daarnaast adviezen die van belang zijn voor de gebruikers van de ruimten zoals docenten en leerlingen. Ook staan in de handreiking per categorie ventilatiesysteem tips voor het gebruik hiervan.

Voor eventuele nadere informatie of advies over ventilatie op uw school kunt u terecht bij de Helpdesk VO en bij kenniscentrum Ruimte-OK, dat is gespecialiseerd in de kwaliteit van huisvesting van scholen.

Brief OCW 

Eerder verstuurde minister Slob een brief aan de onderwijssector over de start van het nieuwe schooljaar in relatie tot corona. Hierin wordt ook de situatie rondom ventilatie in schoolgebouwen nader toegelicht. Ook het document van het RIVM over ventilatie – waar naar wordt verwezen in deze brief - en het bijgevoegde infobulletin van OCW geven op dit punt meer duidelijkheid.