Handreiking voor gesprek over ventilatieregeling tussen gemeenten en scholen

03 december 2020

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld om het gesprek tussen gemeenten en scholen over de nieuwe ‘ventilatieregeling’ goed voor te bereiden. In de regeling worden schoolbesturen in staat gesteld om maatregelen te treffen tegen matige ventilatie en/of binnenklimaat.

Om aanspraak te kunnen maken op een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk dienen schoolbestuur en gemeente samen op te trekken. Het initiatief hiertoe zal veelal moeten komen vanuit het schoolbestuur. De gemeente dient uiteindelijk de aanvraag te doen voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk.

Het is belangrijk voor de slagvaardigheid dat het goede gesprek plaatsvindt tussen school en gemeente. Deze handreiking is bedoeld om dit gesprek te faciliteren. Het noemt een aantal aandachtspunten en geeft, vanwege het soms diffuse karakter van de kosten en wie daarvoor verantwoordelijk is, argumenten voor een financiële bijdrage van de gemeente.