Handreiking ‘optimaal ventileren’ aangescherpt – controleer uw ventilatiesystemen!

19 november 2020

De handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ is aangescherpt. Er zijn tips om kou te voorkomen toegevoegd en adviezen over wat te doen als maatregelen niet helpen. Op verschillende plekken zijn aanvullende adviezen of aanvullende informatie over gezondheidsaspecten toegevoegd.

Een van de tips om kou in de winter te voorkomen is: ventileer niet te veel, probeer het goede evenwicht te vinden tussen ventileren en luchtkwaliteit. CO2-meters zijn daarbij onontbeerlijk. Een andere tip is om te kijken naar de aanvoertemperatuur van het cv-water. De gebouwbeheerder of een installateur kan helpen die te verhogen.


Als de maatregelen niet helpen

Als de maatregelen niet helpen de luchtkwaliteit voldoende te verbeteren, is aanvullende onderzoek noodzakelijk. Het advies is hier een onafhankelijke deskundige bij te betrekken. Het betekent niet automatisch dat een gebouw gesloten moet worden. Overleg bij twijfel altijd met een Arbodeskundige van de Arbodienst, de regionale GGD en/of de gemeente.

Voor ondersteuning bij het ventilatievraagstuk kunt u contact opnemen met Kenniscentrum Ruimte-OK.