Handreiking rond regionale samenwerking op personeelsgebied

11 september 2018

Voion heeft een nieuwe handreiking ontwikkeld die scholen handvatten biedt om de regionale samenwerking op personeelsgebied te versterken, en zo samen oplossingen te vinden voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. De handreiking biedt onder meer informatie over verschillende vormen van samenwerking en de kansen en mogelijkheden hiervan, praktijkvoorbeelden van andere scholen en voorbeeldovereenkomsten voor het maken van afspraken over de samenwerking.

In grote delen van het land ondervinden schoolbesturen in het vo door het lerarentekort problemen met het vinden van de juiste docenten, zowel voor kortdurende vervangingen als voor reguliere functies. Sommige besturen ervaren – door de krimp – juist weer een (tijdelijk) overschot van specifieke vakdocenten. Door samen te werken met andere scholen in de regio op personeelsgebied, kunnen scholen sterker staan en beter inspelen op dit soort vraagstukken.

Met de handreiking wil Voion scholen ondersteunen bij het vormgeven aan deze samenwerking. De handreiking bevat onder meer een aantal vragen die schoolbesturen die willen samenwerken op personeelsgebied zich eerst moeten stellen. Ook worden verschillende vormen van samenwerking beschreven: van een gezamenlijke vacaturebank (lichte vorm) en hr servicepunt (gemiddelde vorm) tot een regionaal mobiliteitscentrum (zware vorm). Voor elk van deze vormen wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor de (potentiële) medewerkers en organisatie, hoe de samenwerking met andere scholen (juridisch) kan worden ingericht en uitgebouwd, wat de financiële gevolgen zijn en welke belemmeringen er kunnen zijn. Daarnaast wordt een aantal praktijkvoorbeelden gedeeld van scholen die al op de omschreven manier samenwerken.

De handreiking bevat daarnaast een aantal voorbeeldovereenkomsten voor het maken van afspraken over de samenwerking.

Wilt u de regionale samenwerking op personeelsgebied verder verkennen? U kunt dan contact opnemen met de regioadviseurs van Voion.