Handreiking schooladvisering geactualiseerd

15 november 2023

Voor scholen is een vernieuwde handreiking 'Schooladvisering’ beschikbaar. Hierin is onder meer het nieuwe tijdpad van voorlopig schooladvies naar aanmelding bij een vo-school opgenomen.


De handreiking, een initiatief van het ministerie van OCW, biedt scholen handvatten en tips over hoe tot een goed schooladvies kan worden gekomen en hoe het po hierbij kan samenwerken met het vo. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving ‘Doorstroomtoets’ heeft het ministerie de handreiking geactualiseerd.

In de handreiking wordt nu onder meer de nieuwe term ‘doorstroomtoets’ gebruikt, die vanaf dit schooljaar de oude term ‘eindtoets’ vervangt. Voor deze naamswijziging is gekozen om te benadrukken dat groep 8 van de basisschool niet een eindstation is, maar dat leerlingen zich ook na de overgang naar het vo blijven ontwikkelen, en dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan.

Een ander punt dat in de geactualiseerde handreiking wordt toegelicht, is het nieuwe tijdpad van voorlopig schooladvies naar aanmelding bij een vo-school. Leerlingen uit groep 8 krijgen vanaf dit huidige schooljaar al eerder in het jaar hun schooladvies en maken eind januari of in de eerste twee weken van februari een doorstroomtoets. Ze melden zich in principe tussen 25 en 31 maart aan bij een middelbare school.