Handreiking ‘Schoolgaande jongeren en inburgering’ vernieuwd

29 juni 2022

Het ministerie van SZW heeft de handreiking ‘Schoolgaande jongeren en inburgering’ vernieuwd. Deze handreiking is bedoeld voor onderwijsinstellingen, docenten en gemeenten die te maken hebben met de Wet inburgering 2021.

In de handreiking worden de belangrijkste veranderingen met betrekking tot inburgering voor schoolgaande jongeren toegelicht. Ook gaat men in aparte hoofdstukken expliciet in op jongeren in het praktijkonderwijs en de entree-opleiding in het mbo.