Handreiking voor leerlingen en bestuurders/schoolleiders: in gesprek over krimp

08 juli 2019

De VO-raad en het LAKS hebben hun expertise rond leerlingendaling gebundeld in een handreiking, waarbij zowel schoolleiders/bestuurders als leerlingen informatie en tips krijgen aangereikt. Wat zijn mogelijke maatregelen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan; welke vormen van samenwerking zijn er bijvoorbeeld? Én: hoe kunnen schoolleiders/bestuurders en leerlingen elkaar vinden en op een goede manier het gesprek en samenwerking aangaan op dit vlak?

Voor bestuurders: belang van heldere communicatie 

Bestuurders en schoolleiders krijgen onder meer het advies mee om duidelijk en eerlijk te communiceren; wat is er precies aan de hand bij leerlingendaling? Wat zijn de afwegingen van de school en welke effecten komen daarbij kijken? De handreiking biedt tips voor een goede samenwerking met leerlingen, de leerlingenraad en leerlingen in de medezeggenschapsraad. Inclusief good practices van elders in het land en behulpzame websites.   

Voor leerlingen: voorbeeldvragen en tips 

Leerlingendaling betekent keuzes maken en dan is een goed gesprek over dit onderwerp tussen bestuurder/schoolleider en leerlingen van harte gewenst. De handreiking biedt een leidraad voor dit gesprek. Voor de leerlingen zijn er voorbeeldvragen om te stellen, net als tips voor medezeggenschap en ervaringen van leerlingen die al te maken hebben gehad met leerlingendaling.