Handreiking voor schoolanalyse Nationaal Programma Onderwijs

07 april 2021

Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan kan door scholen gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat op school- en leerlingniveau nodig is. Het sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat op leerling- en schoolniveau nodig is, om op basis daarvan een schoolprogramma te kunnen ontwikkelen. Scholen hebben veel ruimte in hoe ze deze analyse vormgeven. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het stappenplan, maar moeten dat niet; het gaat om een handreiking. 

Op basis van de analyse kiezen scholen straks uit een lijst van bewezen of aannemelijk effectieve interventies. Eind april komt deze zogenaamde ‘menukaart’ beschikbaar. Het zal gaan om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel vlak. Ook is het de verwachting dat de lijst veel ruimte biedt aan scholen om interventies passend bij de eigen school(soort) en leerlingen te kiezen. Daarnaast is er ruimte om juist in te zetten op ambities die er al waren binnen de school. Er is een internationaal voorbeeld van een overzicht van effectieve interventies van de Education Endowment Foundation in Engeland.   


Webinar over stappenplan

Binnenkort organiseert OCW een serie webinars over het stappenplan en de schoolanalyse.

Inspiratiebijeenkomst

Hoe pakken verschillende scholen de uitvoering van het NP Onderwijs aan? Op 20 april organiseert de VO-raad hierover een inspiratiebijeenkomst