Handreiking ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een coronabesmetting is vastgesteld?’

24 september 2020

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega.

 

Servicedocument OCW

De handreiking is een aanvulling op het servicedocument dat het ministerie van OCW op 31 augustus publiceerde. Hierin worden de verantwoordelijkheden van het schoolbestuur, de GGD en de veiligheidsregio geschetst bij een of meerdere besmettingen op school.