Heropening scholen: goed nieuws, grote uitdaging

19 mei 2020

De VO-raad is blij met het kabinetsbesluit dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni ook weer onderwijs op school kunnen krijgen. Maar wij realiseren ons heel goed dat het organiseren van de anderhalvemeterschool veel van iedereen vraagt.

Het is een uitdaging om de school en het onderwijs zo in te richten dat anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Het is een uitdaging om naast onderwijs op school ook onderwijs op afstand te verzorgen. En het is een uitdaging voor leerlingen en ouders om zich aan te passen aan deze bijzondere situatie. We weten zeker dat alle betrokkenen – schoolleiding, onderwijspersoneel, leerlingen en ouders – er samen het beste van zullen maken, omdat zij blij zijn dat leerlingen en onderwijspersoneel elkaar weer op school kunnen ontmoeten; de interactie tussen leerling en leraar is immers de kern van het onderwijs.