Onderwijs tijdens corona

16 maart 2022

Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning en belangrijke documenten rond 'onderwijs tijdens corona'.

De informatie op deze pagina kan wijzigen n.a.v. de actualiteit. 

Sinds 25 februari gelden er geen specifieke maatregelen meer voor het onderwijs. Dat betekent dat leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje hoeven te dragen en dat de verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, is komen te vervallen. Per 15 maart is ook het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én onderwijspersoneel vervallen.

Geen protocol of richtlijn meer

De afgelopen periode hebben we met een protocol en daarna een richtlijn gewerkt met voorschriften en praktische adviezen voor het toepassen van de coronamaatregelen in de scholen. Omdat er sinds 25 februari geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs meer gelden, werken we niet meer met deze documenten. We verwijzen naar de (service)documenten van het ministerie van OCW op lesopafstand.nl


Ondersteuning bij gesprek over vaccineren

Op veel scholen wordt het gesprek over vaccineren gevoerd; naar aanleiding van vragen van leerlingen, of omdat scholen ervoor kiezen voorlichting te geven om leerlingen en hun ouders te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze in deze. Om dit gesprek te ondersteunen, zijn er diverse (les)materialen ontwikkeld. Zo biedt het NIBI een lespakket aan, met uitleg over de werking van onder meer mRNA-vaccins. Eerder ontwikkelde VWS een brochure voor onderwijsprofessionals, met de belangrijkste informatie om vragen van leerlingen goed te kunnen beantwoorden. Zie daarnaast ook de informatiepagina over vaccineren op Rijksoverheid.nl, gericht op jongeren van 12 tot en met 17 jaar. 


Zelftesten

Voor meer informatie rondom zelftesten in het onderwijs kunnen scholen terecht op zelftesteninhetonderwijs.nl. Op deze website vindt u o.a. voorbeeldbrieven, e-learning en protocollen voor het organiseren van de zelftesten. Zie ook het artikel 'Tips voor bevorderen gebruik van zelftests op school'. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen dus nog steeds kiezen voor zelftesten en het kabinet zal de komende periode testen blijven verstrekken. Dit geldt in principe tot 1 juni.


Omgaan met spanning & discussie op school

De pandemie en coronamaatregelen geven momenteel aanleiding tot discussies en spanningen. Ook voor het onderwijs gelden er telkens nieuwe maatregelen, waardoor die spanningen ook de scholen en klaslokalen binnenkomen. Hoe kunnen onderwijsprofessionals hiermee omgaan? Stichting School & Veiligheid biedt tips en ondersteuning. 
 

Handreiking privacy en registratie coronabesmetting leerling

Om verspreiding van corona te voorkomen, willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege covid-19. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Om scholen duidelijk te maken wat in dit kader volgens de AVG wel en niet is toegestaan, ontwikkelden de PO-Raad en VO-raad in overleg met Kennisnet, de Autoriteit Persoonsgegevens en OCW een handreiking 'Privacy en registratie coronabesmetting leerling' en een toestemmingsformulier 'Gebruik gegevens van leerling met corona'. ​Lees ook het artikel: PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking 'privacy en registratie corona.'


Hulp bij opvangen gevolgen coronacrisis voor leerlingen 

Via het Nationaal Programma Onderwijs wil het kabinet de komende jaren de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen opvangen. Voor het funderend onderwijs is hiervoor 5,8 miljard euro beschikbaar. De spil van dit investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. Op de overzichtspagina NPO vinden scholen actuele informatie en beschikbare ondersteuning rond dit programma.

 

Ventilatie in schoolgebouwen

De VO-raad, PO-Raad en Ruimte-OK ontwikkelden een handreiking 'Optimaal ventileren op scholen' die scholen helpt bij het optimaliseren van het binnenklimaat en geeft bij verschillende onderwerpen aan waar het RIVM een aanvullend advies geeft in verband met het coronavirus. De VO-raad heeft de informatie over ventilatie op scholen gebundeld op de onderwerppagina Ventilatie.

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.