Herziene beroepsstandaard voor schoolleiders gelanceerd

25 januari 2021

Maandag 25 januari lanceerde SRVO de herziene beroepsstandaard voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De beroepsstandaard is op basis van onderzoek en in samenwerking met schoolleiders vanuit de praktijk geschreven. Ook de VO-raad heeft in nauwe afstemming met de VO-academie bijgedragen aan de herziening.

Als sectororganisatie hecht de VO-raad veel waarde aan een gemeenschappelijk en gedeeld referentiekader voor de kwaliteit van schoolleiderschap. De herziene beroepsstandaard biedt dit referentiekader en is een instrument voor de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep schoolleiders. Sterk leiderschap doet ertoe, dat blijkt ook weer eens te meer in deze tijden van crisis.

Lancering van de beroepsstandaard

Een grote groep schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals volgden de lancering van de vernieuwde beroepsstandaard op 25 januari via een livestream. Tijdens de lancering werden de wijzigingen ten opzichte van het eerdere beroepskader toegelicht en stond het beroep van schoolleider centraal. Zo gingen diverse schoolleiders en bestuurders met dagvoorzitter Berit Lindemann in gesprek over de vraag hoe zij de beroepsstandaard in hun dagelijkse praktijk inzetten.

Daarnaast werden videoboodschappen van onder andere Arie Slob (demissionair minister van onderwijs) en Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) getoond. Noortje Schadenberg (directeur SRVO): “Dit benadrukt niet alleen hoe belangrijk wij de vernieuwde beroepsstandaard vinden, ook politiek Den Haag steunt het. Het gaf een goed gevoel dat minister Slob de schoolleiders een hart onder de riem steekt in deze roerige tijden.”

Betrokkenheid van bestuurders

De herziene beroepsstandaard stelt enerzijds schoolleiders in staat om zelf meer eigenaar te zijn van hun professionele ontwikkeling en daardoor meer impact te hebben in de school. Het is geen meetlat of afvinklijstje, maar een hulpmiddel om doorlopend aan de eigen professionaliteit te werken. De beroepsstandaard helpt bovendien om over de eigen professionalisering in gesprek te gaan met collega’s en de leidinggevende.

Anderzijds biedt de vernieuwde beroepsstandaard het schoolbestuur handvatten om bij te dragen aan de ontwikkeling van schoolleiders. In de herziening wordt namelijk ook een sterkere link gelegd met het strategisch personeelsbeleid. Zo is professionalisering en ontwikkeling geen losse activiteit waar alleen de schoolleider invloed op heeft, maar raakt het meer ingebed in het beleid van de gehele schoolorganisatie.

Was u niet bij de lancering van de herziene beroepsstandaard aanwezig? Bekijk alle informatie op de website van SRVO.


Aanmelden vervolgsessies

Heeft u behoefte aan meer informatie over de beroepsstandaard?