Herziening (deel)curriculum in versnelling

28 april 2022

Minister Wiersma knipt de herziening van het curriculum in het funderend onderwijs zo op dat de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap dit jaar al worden aangepakt. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer op 25 april 2022.

De minister schrijft de brief volgend op zijn toezegging in het curriculumdebat op 6 april. Hierin zegde hij toe – op verzoek van D66 – de mogelijkheid te verkennen om de herziening op te knippen in verschillende fasen en een versnelling aan te brengen voor taal en rekenen.

Fasering kerndoelen

De kerndoelen worden niet voor alle leergebieden gelijktijdig herzien: taal en rekenen wordt per direct onder handen genomen, inclusief het referentiekader taal en rekenen. SLO zal zo spoedig mogelijk starten met de bemensing van teams voor taal en rekenen/wiskunde zodat deze nog voor de zomer kunnen beginnen. Het traject voor burgerschap en digitale geletterdheid wordt aan het begin van schooljaar 2022-2023 opgestart.

In januari 2023 wordt de balans opgemaakt en op basis van de bevindingen volgt een besluit over het moment waarop de ontwikkeling van de resterende leergebieden start.

Zo snel mogelijk zicht op leerdoelen

De VO-raad is blij dat nu de seinen op groen staan om te starten met de herziening van de kerndoelen. Voor de scholen en docenten in het vo blijft het van belang dat er zo spoedig mogelijk zicht ontstaat op de gehele set van bijgestelde kerndoelen, zodat docenten niet alleen zicht hebben op de nieuwe leerdoelen voor de basisvaardigheden, maar ook op de leerdoelen voor alle andere  vakgebieden in het vo.
 

Oproep
SLO is op zoek naar teamleden om de kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde te actualiseren. Aanmelden kan tot en met 31 mei aanstaande.