Hoe bespreek je op school het conflict tussen Israël en Hamas?

10 oktober 2023

Het conflict tussen Hamas en Israël zorgt ook in Nederland voor maatschappelijke onrust, die ook de scholen binnenkomt. Het conflict kan heel verschillende, heftige reacties oproepen bij leerlingen en tot spanning leiden in de klas. Hoe ga je hier als school mee om en besteed je op een goede manier aandacht aan een dergelijk gevoelig onderwerp? We verwijzen hiervoor door naar twee informatiepunten.

Stichting School en Veiligheid

Stichting School & Veiligheid biedt ondersteuning in de vorm van tips en achtergrondinformatie voor het voeren van het gesprek over en het omgaan met emoties bij heftige gebeurtenissen.

Naast deze informatie kun je je voor hulp, advies en ondersteuning ook altijd wenden tot het Adviespunt van School & Veiligheid.
 

Expertisepunt Burgerschap 

Het Expertisepunt Burgerschap heeft voor het voortgezet onderwijs daarnaast een overzicht opgesteld van mogelijke leermiddelen en bijbehorende tips.

 

Input scholen gevraagd
De VO-raad komt graag verder in contact met scholen over bovenstaande thematiek. Zijn er op jouw school signalen dat er sprake is van onderstaande (of aanrakende) zaken en wil je hierover met ons uitwisselen, neem dan contact op met burgerschap@vo-raad.nl.

-  Manifestaties of protest
-  Polarisatie en maatschappelijke onrust op scholen
-  Desinformatie gericht op beïnvloeding van het sentiment in ons land en de mogelijke invloed daarvan     op het onderwijs