Huidige coronaregels blijven grotendeels van kracht bij start schooljaar

13 augustus 2021

Het voortgezet onderwijs gaat voorlopig van start met vrijwel dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie golden. Dit betekent dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, maar wel tot leraren en andere medewerkers van de school. Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht.

Wij hebben dit vanmiddag van het kabinet vernomen. Aan leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen. Belangrijke verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. Het risicogerichte testen verdwijnt.

De VO-raad is blij dat alle leerlingen vanaf dag één van het nieuwe schooljaar weer volledig naar school kunnen en heeft begrip voor de voorzichtige start die het kabinet maakt. Wij hopen en verwachten dat vanaf 20 september, als alle leerlingen en medewerkers die dat willen gevaccineerd kunnen zijn, verdere versoepelingen mogelijk zijn. Met name het continueren van de mondkapjesplicht, terwijl die vrijwel nergens anders in de samenleving meer van kracht is, is moeilijk te handhaven op de scholen, zo bleek aan het einde van afgelopen schooljaar.

Het ministerie van OCW stuurt aanstaande maandag een brief met een toelichting op het beleid naar alle scholen.