In dagblad Tubantia: leerling centraal bij beleid rond zittenblijven op Marianum

09 juli 2018

Scholengemeenschap Marianum startte dit schooljaar voor de hele onderbouw met nieuw beleid rond zittenblijven. Daarbij wordt niet langer vooral naar de cijfers gekeken, maar naar de leerling zelf (houding en capaciteiten) om te bepalen of hij of zij over kan gaan. Andere scholen kijken met belangstelling naar deze werkwijze, zo schrijft dagblad Tubantia op 7 juli.

De scholengemeenschap begon vorig schooljaar een proef voor 4 havo en 4 en 5 vwo, waarbij de nadruk meer werd gelegd op of een leerling perspectief heeft om over te gaan. De ondergrens als overgangsnorm werd geschrapt; een leerling met vijf tekorten doubleerde niet meer automatisch. Ook werden leerlingen al bij drie in plaats van bij vier tekorten een ‘bespreekgeval’.

Als gevolg van dit beleid bleven minder kinderen zitten. In havo 4 ging het om zo’n 15%, tegenover het landelijk gemiddelde van circa een derde. Van de vijftien leerlingen die op grond van de nieuwe regels overgingen, zijn er vijf geslaagd. “Dat is winst”, aldus conrector Nicky Konings in dagblad Tubantia. “Die vijf waren anders een jaar kwijt geweest. Nu hebben ze een diploma.”

Het nieuwe beleid is met ingang van dit schooljaar voor de hele onderbouw van het Marianum ingevoerd. Conrector Javier Castilla Martin: “Cijfers zijn voor ons nu niet langer een doel maar een middel. We kijken welke leerdoelen het kind kent. De ontwikkeling en vorming van de persoon staan voorop.”

Ook andere scholen in de regio zijn geïnteresseerd in deze werkwijze. Het Erasmus in Almelo bijvoorbeeld overweegt een drempelloze overgang van 5 naar 6 vwo. Vestigingsdirecteur Wiko Veenvliet in dagblad Tubantia: “Het is nog niet zover, maar ik voel er wel voor. Scholieren zijn op deze leeftijd al zo ver in hun ontwikkeling, dat ze die verantwoordelijk aankunnen.”

Teamleider Henk Blenkers van scholengemeenschap Het Assink in Haaksbergen wijst in de krant op de oproep van de VO-raad om te komen tot meer maatwerk in het onderwijs: “Wat het Marianum doet, daar zal het in de toekomst meer naar toe gaan.”

Het gehele artikel is wegens copyright redenen helaas niet beschikbaar.