In de media: Scholenkoepel luidt noodklok over toenemend (wapen)geweld op scholen

24 februari 2020

Scholenkoepel iHub, waaronder tientallen scholen voor speciaal onderwijs in de Randstad vallen, heeft afgelopen vrijdag in de media de noodklok geluid over toenemend geweld op scholen. Het gaat hierbij van schoppen en slaan tot wapenbezit en drugshandel. In een reactie aan NU.nl geeft de VO-raad aan ook signalen te krijgen vanuit vo-scholen dat het aantal (heftige) geweldsincidenten toeneemt.

Een zorgelijke ontwikkeling, aldus de VO-raad. “Het is een maatschappelijk probleem dat ook de scholen in komt, over de hele breedte van het onderwijs. Samen met Stichting School & Veiligheid adviseren wij scholen hoe zij kunnen werken aan een sociaal veilig klimaat op school. Daarbij is samenwerking met ouders, politie (wijkagent) en jeugdzorg van groot belang.” 

Wapenbezit

De afgelopen maanden verschenen al meerdere berichten in de media over jongeren die met messen rondlopen en steekincidenten waar jongeren bij betrokken waren. De VO-raad heeft toen samen met School & Veiligheid op een rij gezet wat scholen die hier mee te maken kregen, kunnen doen en hoe ze kunnen helpen om dit soort incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanuit de politiek kwamen in reactie op de incidenten diverse voorstellen, variërend van een algeheel messenverbod voor minderjarigen, preventief fouilleren in en rond de school en strenger straffen tot meer inzetten op voorlichting, gesprekken met jongeren en ouders en het tijdig inschakelen van hulpverlening. Binnenkort is er overleg tussen burgemeesters, de politie, justitie en de ministers Grapperhaus en Dekker over wat nodig is om het aantal steekpartijen onder jongeren terug te dringen. 

Ronseling door criminelen

Ook drugshandel binnen en nabij scholen en de ronseling van leerlingen door (drugs)criminelen lijken toe te nemen. Recentelijk publiceerde het Centrum tegen Kindermishandeling en Mensenhandel (CKM) de resultaten van een peiling rond dit thema, waaruit naar voren komt dat de helft van de vo-scholen zich zorgen maakt dat hun leerlingen worden ingezet door criminelen. Hierbij zien scholen drugshandel en het aanzetten tot diefstal als de grootste risico’s.

De VO-raad vindt het belangrijk dat scholen zich er bewust van zijn dat dit voor kan komen, en beleid ontwikkelen om drugshandel en ronseling van leerlingen tegen te gaan en goed te kunnen handelen als het zich toch voordoet. Te denken valt hierbij aan goede voorlichting, waarbij leerlingen worden gewezen op de gevaren van drugs en criminaliteit, het streng handhaven van de regels en het inschakelen van ouders en hulpverlening. Ook op dit vlak kunnen scholen voor advies terecht bij Stichting School & Veiligheid.