In de media: ‘We hebben een prachtige vmbo-route’

11 februari 2018

Er is helemaal niks mis met het vmbo; we hebben een prachtige vmbo-route richting mbo en arbeidsmarkt, waar leerlingen prima kunnen slagen. We moeten kijken naar wat het beste past bij de talenten van leerlingen en dat is niet altijd havo of vwo. Aldus Paul Rosenmöller op 9 februari in het programma 'Dit is de Dag' op NPO Radio 1. De VO-raad voorzitter ging hier in gesprek met Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs en een ouder van een leerlinge met vmbo-advies over het slechte imago van het vmbo, naar aanleiding van de aandacht die minister Slob hier recent voor vroeg.

Rosenmöller herkent het beeld dat sommige ouders po-scholen onder druk zetten om hun kinderen vooral in de theoretische stroom geplaatst te krijgen. “Het is goed om tegen die ouders te zeggen: je wilt dat je kinderen gelukkig zijn en dat is niet altijd op het havo of vwo. Het gaat erom de talenten van leerlingen recht te doen. Vmbo-opleidingen zijn ook fantastische opleidingen. We hebben een prachtige vmbo-route die doorgaat naar het mbo, en waarbij stapelen mogelijk is. Uiteindelijk kunnen deze leerlingen prima slagen op een arbeidsmarkt die schreeuwt om vakmensen. We moeten vakmanschap meer waarderen.”

Het slechte imago van het vmbo wordt ook deels veroorzaakt door de stevige scheiding die we hier hebben tussen theorie en praktijk, aldus Rosenmöller. “Het zou heel erg helpen als we de praktijkkant ook meer in havo en vwo integreren. En als we meer flexibiliteit organiseren in het onderwijs; waarbij leerlingen bijvoorbeeld een aantal vakken op het vmbo en een aantal vakken op het havo kunnen doen.”

Luister naar het hele gesprek over het imago van het vmbo op NPO Radio 1